O projekte

Popis projektu

Predkladaný projekt nadväzuje na sériu zrealizovaných projektov v oblasti presadzovania, podpory a ochrany ľudských práv a slobôd zameraných na rusínsku národnostnú menšinu.

Potláčanie ľudských práv v minulosti malo na rusínsku menšinu veľmi negatívny dopad. Rusínska menšina ako aj rusínsky jazyk boli počas komunistického režimu zakázané, rusínsky jazyk bol kodifikovaný až v roku 1995. V SR existujú iba 2 ZŠ s vyučovacím jazykom rusínskym, na niekoľkých ďalších školách sa vyučuje len formou krúžku.  A tak hoci sú Rusíni treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou v SR, vedomé využívanie ľudských práv vzhľadom na dopady minulosti a skutkový súčasný stav je na nízkej úrovni a potrebuje podporu. Situácia je najkritickejšia u mladej generácie, ktorá sa asimiluje už aj v posledných typických rusínskych sídlach. Potvrdzuje to aj nami realizovaný terénny sociologický výskum na tému identity Rusínov a ich súvis s (ne) uplatňovaním garantovaných ľudských práv na Slovensku.

Projekt si preto kladie za úlohu ovplyvniť situáciu v oblasti využívania garantovaných ľudských práv u Rusínov, hlavne v tých smeroch kde ich nevyužívanie spôsobuje asimiláciu. Predkladaný projekt preto zvýši informovanosť občanov rusínskej národnosti o ich právach a prispeje k podpore rusínskeho jazyka ako menšinového jazyka, bude sa zameriavať na uvedomenie si potreby vzdelávania v oblasti rusínskeho jazyka a histórie, pričom nadviaže na naše predchádzajúce aktivity a zistenia v tejto oblasti.

Prostredníctvom ďalších  vzdelávacích, kultúrnych a mediálnych aktivít projekt zvýši informovanosť majoritnej spoločnosti o Rusínoch, ich súčasnom postavení, jazyku, kultúre a tradíciách, a prispeje tak k zlepšeniu medzietnického dialógu v SR, zníži vplyv intolerancie smerom k rusínskej národnostnej menšine.

 
Cemerica III - mama a dieta 3
Matka s dieťaťom vo Vápeniku
Foto: Ivan Čižmár
 

> späť

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.