Lekcia č. 11

Лекція 11 – Lekcia 11
 
Моя домовина
Марта: Івано, ты єсь з Україны? В котрім містї єсь ся народила? В котрім містї жыєш?
Івана: Гей, я з Україны. Народила єм ся в Мукачові, але жыю в Ужгородї.
Марта: То значіть, Мукачов є твоє родне місто?
Івана: Маш правду, Мукачов є моє родне місто. Там єм жыла до вісемнадцятёх років свого жывота. Доднесь там жыє цїла моя родина: отець, мати, брат і сестра. А в Ужгородї  штудую і жыю в інтернатї. Ту мам много приятелїв.
Марта: Кілько років жыєш в Ужгородї? Любить ся ті тото місто?
Івана: В Ужгородї жыю пять років. Тото місто ся мі барз любить. Є то красне історічне місто. А скады єсь ты, Марто?
Марта: Я з Пряшова.
Івана: Є Пряшів твоє родне місто?
Марта: Гей, Пряшів є моє родне місто. Ту жыє моя родина: отець, мати, брат.
Івана: Є то родне місто і твоїх родічів?
Марта: Нї, Пряшів не є родным містом моїх родічів. Мої родічі ся народили в русиньскім селї Старина, близко Снины. Але того села днесь уж нїт. На ёго містї стоїть водна гать.
Івана: Значіть, родне село твоїх родічів заникло.
Марта: Маш правду, мої родічі ся уж не можуть вернути до свого родного села. Залляла го вода. Зато сьме ся перестїговали ту, до Пряшова.
Івана: Як довго ваша родина жыє в тім містї?
Марта: Наша родина ту жыє двадцять років. Пряшів ся став нашым другым родным містом.
Івана: Так як Ужгород про мене є другым родным містом. Але нащастя я ся до Мукачова можу вернути все.
Марта: То є велике щастя, кідь ся чоловік може вернути до свого родного краю. Там жыє памятка на твоє дїтинство, там є цїла твоя історія, там є твоє корїня і корїня твоїх предків. Там єсь дома, довкола чуєш свій материньскый язык. То є твоя домовина.
Івана: І я ся люблю вертати домів, до мого родного Мукачова. Ниґде ся не чую так добрї, як у своїм роднім містї. Є то чіста правда: од свого корїня ся не мож одрубати.
 
               
                 ЧІЙ?(М)                        ЧІЯ?(Ж)                      ЧІЄ? (С)
 
Я                МІЙ                               МОЯ                            МОЄ
ТЫ             ТВІЙ    приятель          ТВОЯ   книга              ТВОЄ    перо
МЫ            НАШ                             НАША                         НАШЕ
ВЫ             ВАШ                             ВАША                         ВАШЕ
 
ВІН            ЁГО
ОНА          ЇЇ, ЄЙ      приятель, книга, перо
ОНО          ЁГО
ОНИ          ЇХ
 
 
Чій є приятель?          Приятель є  мій / твій / наш / ваш.
Чія є книга?                 Книга є моя / твоя / наша / ваша.
Чіє є перо?                    Перо є моє / твоє / наше / ваше.
 
 
Чій є приятель?          Приятель є 
Чія є книга?                 Книга є                      ёго / її, єй / ёго / їх.
Чіє є перо?                    Перо є
 

 
 
ЧІЙ?                      -ів   (М)        Янківприятель
ЧІЯ?            Янк   -ова(Ж)        Янковасестра
ЧІЄ?                      -ове  (С)        Янкове  перо
 
 
ЧІЙ?                         -ин  (М)       Мартинбрат
ЧІЯ?            Март    -ина(Ж)      Мартинаприятелька
ЧІЄ?                          -ине  (С)      Мартинеавто
 
 
 
ЗАДАЧІ - ÚLOHY

1. Доповнийте присвойны містоназывникы в правилній формі. – Doplňte privlastňovacie zámená v správnej forme.
а) Книга є (я) ..........................................
б) Перо є (ты) ........................................
в) Квітка є (она) ....................................
г) Заголовок є (він) ...............................
ґ) Біціґля є (оно) ...................................
д) Авто є (они)........................................
е) Мобіл є (вы) .......................................
є) Постіль є (мы) ...................................
ё) Хыжа є (они) ....................................
ж) Перо є (ты) ..........................................

2. Одповіджте на вопрос Хто є то? і вжыйтеприсвойны містоназывникы і назывникы в правилній формі. – Odpovedzte na otázku kto je kto.
Приклад: Хто є то? (я, брат)   –  То є мій брат.
а) (ты, отець)             То є ......................................
б) (она, сестра)          То є ......................................
в) (він, мама)             То є .....................................
г) (я, приятелька)      То є .....................................
ґ) (мы, хыжа)             То є .....................................
д) (они, учітель)         То є ....................................
е) (вы, школа)             То є ....................................
є) (оно, мача)              То є ...................................
ё) (він, брат)               То є ..................................
ж)  (она, стіл)               То є ..................................
 
3. Доповнийте присвойны придавникы в правилній формі. – Doplňte privlastňovacie zámená v správnej forme.
а) Марта є (Марко) ........................  сестра.
б) Марко є (Марта) ........................ брат.
в) Івана є (Марта) ............................ приятелька.
г) Янко є (Марко) ........................... приятель.
ґ) Марта є (Янко) .......................... приятелька а (Марко) .................... сестра.
д) То є (Марта) ..................... і (Івана) ............................... ізба.
е) То є (Марко) ..................... і (Марта) ............................ учітель.
є) То суть (Марко) ...................... і (Івана) .......................... приятелї.
ж) (Марта) .......................... і (Марко) .................................. родічі суть учітелї.
 
 
Ключ к задачам: - Kľúč k úlohám:
 
1. a) моя, б) твоє, в) єй/її, г) ёго, ґ) ёго, д) їх, е) ваш, є) наша, ё) їх, ж) твоє.
2. а) твій отець, б) єй сестра, в) ёго мама, г) моя приятелька, ґ) наша хыжа, д) їх учітель, е) ваша
школа, є) ёго мача, ё) ёго брат, ж) єй стіл.
3. а) Маркова, б) Мартин, в) Мартина, г) Марків, ґ) Янкова, Маркова, д) Мартина, Іванина, е)
Марків, Мартин, є) Марковы, Іванины, ж) Мартины, Марковы.
 
Kurz rusínskeho jazyka je pripravovaný podľa učebnice - Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.
ПгДр. Кветослава Копорова: Русиньскый язык про зачаточників, Словеньска асоціація русиньскых орґанізацій – Русин і Народны новинкы, Пряшів 2011


Autor: Peter Medviď
 
 
> späť


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.